Det står stor respekt av den innsatsen desse tilsette har lagt ned, og den lojaliteten dei har synt arbeidsgjevar gjennom 25 år. Difor er det kjekt og høgtidleg å få markere dette i ei flott ramme. Det er takka vere alle dyktige tilsette at Sogndal kommune kan yte dei tenestene vi gjere. 

På biletet er følgjande med:
Ole Gunnar Krakhellen (kommunalsjef oppvekst), Rebecca Ludvigsen (Trudvang skule), Helle Bråten Øyre (Kvåle skule), Britt Johanne Thomassen (pleie og omsorg), Hildegunn H. Bøthun (pleie og omsorg) Solfrid Borlaug Dyrdal (helse og sosial), Mette Skjeldestad (pleie og omsorg), Jarle Aarvoll (ordførar) og Jon Tvilde (kommunalsjef helse, omsorg og velferd). 

Sittande frå høgre:
Jorunn Irene Nyland (Kaupanger skule), Anne Kari Haugen Ness (Trudvang skule), May Britt Sva (helse og sosial), Gro Bjordal (Kjørnes barnehage) og Marianne Risnes (pleie og omsorg). 

25-år i Sogndal kommune 2017I tillegg til dei som er på biletet vil følgjande få tildelt merksemd på eit seinare tidspunkt:
Signe Witsø (Sogndal bibliotek), Frank Nymark (Kaupanger skule), Signe Agathe Vange (Trudvang skule) og Bente T. S. Flugheim (Trudvang skule).