Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Logg inn

Andre
Barn og unge
Grendalag/bygdautval
Husdyr
Idrett og friluftsliv
Musikk, song, dans
Religion
List alle


Viser oppføringer i kategorien

Bygdefolkets studieforbund

Barsnes
6856 SOGNDAL
Kontakt: Eldbjørg Hågvar
Telefon: 57 67 15 31

Diabetesforbundet

Web:diabetes.no/fylkeslag/sogn-og-fjordane
Kontakt:
Telefon: 90025423

Fjærland bondelag

6848 FJÆRLAND
Web:www.bondelaget.no/lokallag/category7938.html
Kontakt: Anders Skarestad

Telefon: 41318389

Fjærland fråhaldslag

6848 FJÆRLAND
Web:www.edru.no/lokal/fjaerland-frahaldslag
Kontakt: Sjur J. Mundal

Telefon: 57 69 31 58

Fjærland helselag

6848 FJÆRLAND
Web:nasjonalforeningen.no/om-oss/lokallag/sogn-og-fjordane/lokallag-i-sogn-og-fjordane
Kontakt: Berit C. Orheim

Telefon: 99 59 78 71

Fjærland kvinne og familielag

6848 FJÆRLAND
Web:www.kvinnerogfamilie.no/velkommen-til-vare-kretser/velkommen-til-sogn-og-fjordane-krins
Kontakt: Reidun Øygard Sørensen

Telefon: 416 32 764

Fjærland Røde Kors - hjelpekorps

6848 FJÆRLAND
Web:https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/sogn-og-fjordane
Kontakt: Knut P. Bøyum

Telefon: 913 96 244

Fjærland sogelag

6848 FJÆRLAND
Web:https://www.facebook.com/groups/299830993416218
Kontakt: Anders J. Bøyum

Folkeuniversitetet for Sogn

Frelsesarmeen i Sogndal

Fjørevegen 16
6856 SOGNDAL
Web:www.frelsesarmeen.no/sogndal
Kontakt:
Telefon: 99627797

Frivilligsentralen i Sogndal

Kulturhuset 2.etg. Postboks 153
6851 SOGNDAL
Web:www.sogndal.kommune.no
Kontakt: Åge Vedvik

Telefon: 99 28 60 17

Historielaget for Sogn

Sogn folkemuseum
6854 KAUPANGER

HLF Luster, Sogndal og Leikanger (lokallaget for hørselshemma)

Sognefjordvegen 140
6863 Leikanger
Web:https://www.hlf.no/hlf-lokalt2/hlf-sogn-og-fjordane/lokallag-i-sogn-og-fjordane/hlf-luster-sogndal-leikanger2
Kontakt: Erna Pettersen Vikdal

Telefon: 97146233

Human-etisk forbund Sogn og fjordane

Web:https://human.no/fylker/sogn-og-fjordane

Indre Sogn automobilclub - ISAC

6873 MARIFJØRA
Web:www.klubbinfo.no/isac/index.html
Kontakt: Leon Lunde

Telefon: 95975406

Indre Sogn lokallag for NFPU

Ølnes
6856 SOGNDAL
Kontakt: Guri England
Telefon: 977 91 812 / 57 67 22 01

Indre Sogn lokallag for NFU

Elvabakken 6
6856 SOGNDAL
Web:www.nfunorge.org/Om-NFU
Kontakt: Birte Barsnes

Telefon: 90970245

Kaupanger båtlag

Web:kaupanger.no/index.php?pageID=50
Kontakt: Tor Skeistrand

Telefon: 47616066

Krisetelefon

Postboks 188
6901 FLORØ
Web:www.krisesenteret.sf.no
Kontakt:
Telefon: Døgnvakt 57 74300

LHL Sogndal og Leikanger

Olstad
6854 Kaupanger
Kontakt: Jan Kåre Duesund

Telefon: 92614193

Lions Club Sogndal

Web:www.lions.no/club/show/Sogndal/572
Kontakt: Marit Munthe

Telefon: 97 03 54 29

LUPE - Landsforbundet for psykisk utv.h. og pårørende

Øvre Porsmyr 2
6854 KAUPANGER
Kontakt: Inger Bøhleng
Telefon: 57 67 82 35

Mental Helse Sogndal, Luster og Leikanger

Kvernavegen 13
6854 KAUPANGER
Web:www.mentalhelse.no/fylkes-og-lokallag/sogn-og-fjordane/lokallag/sogndal-luster-og-leikanger
Kontakt: Egil Harald Mo

Telefon: 91388955

Naturvernforbundet i Sogndal

Trolladalen 3G
6856 SOGNDAL
Kontakt: Hans Christian Hansen

Norane nærmiljøgruppe

6859 SLINDE
Kontakt: Ellen Njøs Slinde
Telefon: 57 67 93 30

Norges Handikapforbund

Web:nordvest.nhf.no
Kontakt:
Telefon: 71 25 11 37

Norsk Ornitologisk forening Sogn lokallag

Sjurli 7
6863 LEIKANGER
Kontakt: Torbjørn Hasund

Telefon: 930 04 685 / 57 65 42 24

Oase-fellesskapet i Sogn

Kaupangerskogen
6854 KAUPANGER
Kontakt: Kai Lille-Homb
Telefon: 57 65 61 79 / 57 67 82 55

Psoriasis- og eksemforbundet

Stardalen
6843 SKEI
Web:www.hudportalen.no/Lokallag/Sogn-og-Fjordane
Kontakt: Jane V. Heggheim

Telefon: 92852910

Sogn lokallag av Norges Fibromyalgiforbund

Dalavegen 18
6856 SOGNDAL
Kontakt: Solfrid Borlaug Dyrdal
Telefon: 57 67 22 56 / 57 67 28 73 / 57 67 25 93

Sogn og Fjordane døveforening Døvblittgruppe

6859 SLINDE
Kontakt: Irene Nornes

Sogn ride- og travselskap

Middalen
6856 SOGNDAL
Kontakt: Edvin Orrestad
Telefon: 952 34 940

Sogndal AmCarclub

Stedje
6856 SOGNDAL
Kontakt: Dag Henning Hove
Telefon: 57 67 12 84

Sogndal bondelag

6856 SOGNDAL
Web:www.bondelaget.no/lokallag/category7938.html
Kontakt: Jostein Flatland

Telefon: 48280831

Sogndal bridgeklubb

Leitevegen 31A
6856 SOGNDAL
Web:www.bridgekrets.no/Kretser/NBF-Sogn-og-Fjordane/Klubber/Sogndal-BK/Nyheter
Kontakt: Tor Henning Mardal

Telefon: 97146433

Sogndal bygdekvinnelag

Barsnes
6856 SOGNDAL
Kontakt: Eldbjørg Hågvar

Sogndal Eldreråd

Haukåssvingen 5
6854 Kaupanger
Kontakt: Arne Bjelde

Telefon: 57 67 84 61

Sogndal Elveeigarlag

6856 SOGNDAL
Kontakt: Jens E. Skjeldestad

Sogndal ettersøkslag

Dalsvegen 2B
6863 LEIKANGER
Kontakt: Odd Rune Våge

Telefon: 412 95 025

Sogndal etterverngruppe

Web:www.rusettervernet.no/startside/etterverngrupper
Kontakt: Sveining Brusegard
Telefon: 415 30 855

Sogndal Frimerkeklubb

Groavegen 5
6854 KAUPANGER
Web:filatelist.no/?pageslug=sogndal-frimerkeklubb-8134
Kontakt: Jan Talsethagen

Telefon: 915 83 427

Sogndal hagelag

Web:www.hageselskapet.no/sogn-og-fjordane/lokallag/sogndal-hagelag
Kontakt: Berit amundsen

Telefon: 913 07 548

Sogndal helselag

Leighota 1
6856 SOGNDAL
Web:nasjonalforeningen.no/om-oss/lokallag/sogn-og-fjordane/sogndal-helselag
Kontakt: Aase Flugheim

Sogndal hestealslag

Web:www.dolehesten.no/wordpress/category/lokallag/sogndal
Kontakt: Jeanett Skophamar

Telefon: 415110838

Sogndal husflidslag

Fimreite
6851 SOGNDAL
Web:www.husflid.no/lokallag/sogn_og_fjordane/lokallag/sogndal_husflidslag
Kontakt: Sølvi Fimreite

Telefon: 57 67 19 27

Sogndal køyre- og rideklubb

Web:sogndalkrk.no
Kontakt: Stine Huseby

Telefon: 48040498

Sogndal kunstlag

Postboks 262
6852 SOGNDAL
Web:www.norskekunstforeninger.no/index.cfm
Kontakt: Sissel Kuld

Telefon: 57 67 49 28

Sogndal kvinne- og familielag

Loftesnes
6856 SOGNDAL
Kontakt: Kari Lidal Loftesnes
Telefon: 57 67 21 96

Sogndal mållag

6859 SLINDE
Web:www.nm.no/tekst.cfm?path=10319
Kontakt: Njål Ølmheim

Telefon: 979 56 220

Sogndal næringssamskipnad

Postboks 113
6852 SOGNDAL
Kontakt: Jørgen Chr. Lindstrøm

Sogndal og Leikanger bonde- og småbrukarlag

Gruvin
6856 SOGNDAL
Web:smabrukarlaget.no/sogn-og-fjordane
Kontakt: Olav Nesse

Telefon: 977 72 828

Sogndal og Leikanger revmatikarforening

Postboks 217
6852 SOGNDAL
Web:https://www.revmatiker.no/ditt-lokallag/sogn-og-fjordane/sogndalogleikanger-revmatikerforening
Kontakt: Edel Olstad

Telefon: 900 42 682

Sogndal og omland hundeklubb

Kontakt: May Christel B. Nøtesjø

Sogndal pensjonistlag

Web:https://pensjonistforbundet.no/lokalforening/10024019-sogndal-pensjonistlag
Kontakt: Solveig Nes

Telefon: 41 45 92 82

Sogndal pistolklubb

Eidsgrenda
6854 Kaupanger
Web:https://nn-no.facebook.com/sogndal.pistolklubb
Kontakt: Svein Flåten

Telefon: 48080470

Sogndal Røde Kors

Granden 43
6856 SOGNDAL
Web:https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/sogn-og-fjordane/sogndal
Kontakt: Odd Rune Vikheim

Telefon: 57 67 12 22

Sogndal Røde Kors besøksteneste

Web:https://www.rodekors.no/tilbudene/besoksvenn
Kontakt: Frøydis Skjeldestad

Telefon: 957 69 539

Sogndal Røde Kors hjelpekorps

Web:https://www.rodekors.no/bli-frivillig/hjelpekorps
Kontakt: Kjetil Hilleren

Telefon: 415 11 329

Sogndal Rotary klubb

Web:sogndal.rotary.no/en/hjem#.WJhGsfnhC70
Kontakt: Kjell Fodnes
Telefon: 957 24 088

Sogndal sau- og geitealslag

Web:www.nsg.no/sfsg/sogndal
Kontakt: Håvard Øyrehagen

Telefon: 917 63 761

Sogndal skyttarlag

Web:www.skytterlag2.no/skytterlagssider/sogndal
Kontakt: Jens Terje Hammervoll

Telefon: 977 00 978

Sogndal sogelag

Kontakt: Gerd Hillestad
Telefon: 476 07 174

Sogndal/Leikanger skogeigarlag

Vikheim
6856 SOGNDAL
Kontakt: Hans Arne Vikheim
Telefon: 57 67 25 53

Studentparlamentet ved Høgskulen

Postboks 268
6852 SOGNDAL

Studentsamfunnet i Sogndal

Postboks 230
6852 SOGNDAL
Web:www.meieriet.no
Kontakt:
Telefon: 95 10 35 99

Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

Trolladalen 30
6851 SOGNDAL
Web:www.sisof.no
Kontakt:
Telefon: 57 67 62 90

Veteranskipslaget Stavenes

Postboks 36
6851 SOGNDAL
Web:www.ds-stavenes.no/index.php
Kontakt:
Telefon: 99391904