Ferdinand

Søndag 7.jan.kl.18.00
Alle, kr 75,- 1t.48.min.
Am. animasjon/ komedie/ familiefilm

Tid: søndag 7. januar 18:00
Friberg Kino
http://www.fribergkino.net