TreffpUNGt

Møteplass for ungdom frå 13 år +
Sosial møtestad, tilbod om leksehjelp, varmt måltid. spel, aktivitetar inne og ute, temakveldar.
Ein møtestad som ungdomen kan påverke sjølv - Kva har du lyst til?

Arrangør: NAV LUSTER
: Grandmo lagshus
Tid: torsdag 1. januar
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10...