Bading i oppvarma vatn

Sogndal og Leikanger revmatikarforening arrangerer bading i oppvarma vatn i Sogndal idrettshall annakvar sundag.
Pris pr. halvår: medlem 250,-, ikkje medlem 400,-.
Enkeltbading: medlem vaksen 50,-, barn gratis
ikkje medlem vaksen 100,-, barn 30,-

Arrangør: Sogndal og Leikanger revmatikarforening
: Sogndal idrettshall
Tid: søndag 31. mars 11:00