Seniordans

Seniordans er moro! Seniordans er god trim! Det er sosialt …… pause med frukt! Her er raud og blå, ikkje han og ho! Alt får du for kr. 20 pr. kveld. Bli med! ALLE er velkomne! Har du spørsmål ta kontakt med Liv Helen Nystuen på tlf. 92437313.

Arrangør: LUSTER SENIOIRDANS
: Luster ungdomsskule
Tid: torsdag 1. januar
Fysisk aktivitet