Søndagssamling

Søndagssamling tale v/Louisa Nilsson
Søndagsskule for dei minste
Kaffi,saft,enkel servering

Arrangør: Bedehuset
: Bedehuset Betel
Tid: sndag 17. mars 16:00
Kultur