Røde kors- serverer kaffi og kaker

Røde kors- serverer kaffi og kaker til kr 40, annakvar onsdag. Partalsveker

Tid: onsdag 29. mai 11:00