Korkafé på Hafslo

Hafslo songlag inviterer til stor vårkonsert. Koret har fått med seg tre nabokor: Systrond damekor, Jostedal songkor og Sprø songglede frå Skjolden. Kora vil framføre variert repertoar som Selmas sang og ABBA-songar. Det blir høve til å kjøpe seg kaffi og kaker, og det vert åresal. Konserten vert arrangert i samarbeid med Folkeakademiet Luster. Gratis inngang. Velkommen!

Arrangør: HAFSLO SONGLAG OG FOLKEAKADEMIET LUSTER
: Hafslo samfunnshus, samfunnssalen
Tid: sndag 24. mars 17:00
Kulturarrangement