Skjærtorsdagsamling

Nattverdmøte v/prost Kjetil Netland

Arrangør: Bedehuset
: Bedehuset Betel
Tid: torsdag 18. april 19:30
Kultur