2. påskedagsamling

2.påskedagssamling tale v/ Knut Heng
Søndagsskule for dei minste.
Kaker,te og kaffe etter samlinga

Arrangør: Bedehuset
: Bedehuset Betel
Tid: mandag 22. april 16:00
Kultur