Kunstprosjektet ORD OG STED

Kunstprosjektet ORD og STED ønsker å sette fokus på Ludwig Wittgensteins relevans for samtida og samtidskunsten, tekst og ord i billedkunst og det stedsspesifikke. Kunstprosjektet omfatter også en workshop i Skjolden for inviterte kunstnere sommeren 2019.

Laurdag 27. april er det et seminar som er åpen for alle!

Påmeldingsavgift, inkludert servering: kr. 300
Betales inn på konto 1210.98.44770, og merkes med "Seminar ORD og STED" + seminardeltakers navn.

Påmelding/innbetalingsfrist 25. mars 2019 (mulig med forlenga frist)
Prosjektet er støtta av:
Fritt Ord
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Norsk Kulturfond
Luster Kommune
Så prosjektets heimeside for program.

Arrangør: KUNSTPROSJEKTET ORD OG STED V/KAREN HELGA MAURSTIG OG AUD MARIT SKARREBO HOLMEN
: Fjordstova
Tid: lrdag 27. april 12:00
Kulturarrangement
https://www.ordogsted.no/