Nasjonal klimaomstillingskonferanse

Tema for årets konferanse er omstillingsval. Klimaforskarane gir oss 12 år – eller tre kommunestyreperiodar – på å halvere utsleppa om vi skal klare å nå 1, 5 gradersmålet. Kva val må vi ta i dag for at vi skal klare å nå målet, og for å tilpasse oss eit klima i stadig endring?

Målgruppene er tilsette i kommunar og andre offentlege verksemder, politikarar, forskarar, næringslivet, konsulentar og studentar.

Arrangør: HVL, NVE, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Vestlandsforskning
: Quality Hotel Sogndal
Tid: tirsdag 23. april 16:00
https://www.hvl.no/klimaomstilling?fbclid=...
https://www.facebook.com/events/3671686441...