Teaterverkstad i Markstein

For born mellom 7-9 år. I løpet av teaterverkstaden skal me leike oss igjennom ulike drama- og teaterøvingar. Det skal vere eit ope rom for prøving, feiling og leiking. Her er det fokus på å ha det kjekt og prøve noko nytt. Opplegget vil gå over ca 60 minuttar.
Kjenner du nokon som kunne tenke seg å vere med?
Påmelding skjer igjennom anliur98@gmail.com. Skriv namn og alder på deltakaren.
Visst det ellers skulle vere noko spørsmål så kan ein også nå meg, Anne Lise Urdahl, på +98099777
Påmelding innan 15.april
(Visst det er born/ungdom av andre aldrar som også er interessert i eit slikt opplegg så er det bare å ta kontakt, så får vi kanskje til noko seinare)

Arrangør: anliur98@gmail.com
: Markstein, Luster
Tid: onsdag 17. april 18:00