Onsdagstur

Parkering Kollsete. Slakk veg/sti med kneik.

: Kollsetestølen
Tid: onsdag 11. september 18:15