Offisiell opning av det nye toalettet ved Supphellebreen

Program:
Kl 1300: Opning ved ordførar Jarle Aarvoll.
Blomsterhelsing frå Fjærland Bygdalag
Fjærland barnekor syng.
Grillpølser og brus, kaffi og kaker til alle.

Jostedalsbreen Nasjonalpark v/ styreleiar Ivar Kvalen og nasjonalparkforvaltar Maria Knagenhjelm orienterer om Jostedalsbreen Nasjonalpark.
Representant frå grunneigar fortel om turisme og landbruk i Supphelledalen.

Avslutning kl 14.30

: Fjærland
Tid: mandag 20. mai 13:00