Pensjonisttreff

Luster pensjonistlag inviterar til
samankomst med Årdal pensjonistlag
i PARKEN i Gaupne torsdag den 20. juni
kl. 15.00-19.00.
Servering av betasuppe og brød, kaffi og
blautkake.
PRIS kr. 300 pr. person.
Underhaldning av Kjell Einar Ormberg,
Else Marie Haugen og Luster seniordans,
som skal vise nokre dansar.
Loddtrekning på inngangsbilletten.
Indre Hafslo Spelemannslag spelar til
dans.
Alle er velkomne.
Påmelding til: Else Kalhagen,
tlf. 980 49 118. Send gjerne SMS med
navn innan onsdag 12. juni.
VELKOMEN TIL EIN TRIVELEG ETTERMIDDAG I
PARKEN!
Helsing Luster Pensjonistlag
v/styret

Arrangør: LUSTER PENSJONISTLAG V/JAN ARNE NYSTUEN
: Parken i Gaupne
Tid: torsdag 20. juni 15:00
Kulturarrangement