Paneldebatt

Tysdag 27.august kl. 19.30 er vallistetoppane til Sogndal kommune samla til paneldebatt. Jan Inge Fardal vil leia debatten.
Hovudtema vil vera kommunale vegar og bygningar, Miljø og klima tiltak, og bustadpolitikk.
Det vert høve til å stille spørsmål frå salen.

Vel møtt til to timar utspørjing av framtidige politikarar.

Arrangør: FJÆRLAN BYGDALAG
: Fjærland Bygdahus
Tid: tirsdag 27. august 19:30
Alle