Eigenbetaling for alarmtelefon Prisar 2018
Kostnad for eigenbetaling av alarmtelefon
Leige pr. månad 271 + 50 (leige av simkort)
Monteringsavgift 667