Eventuelle problem er venta å skje i tida 08.00 - 15.00 sidan arbeidet pågår i dette tidsrommet.
Arbeidet skal avsluttast innan fredag kl 15.