Nokre eigedommar manglar opplysningar om areal, dette finn du ved å sjå på ditt gards- og bruksnummer.

Informasjon om areal på bustad, våningshus og fritidseigedommar

Meir om eigedomsskatt