Kurset er ope både for dei som skal fornye beviset sitt og dei som skal ta kurset for fyrste gong. 
Dei som tek kurset for fyrste gong må også møte på en praksisdag på Mo i Førde, den 16. februar.

Informasjon og påmelding innan 25. januar til Stine Huseby, tlf. 48040498 eller stine.huseby@nlr.no.

Kursavgift:
Medlemmar i NLR Vest: kr 1924,-
Ikkje-medlemmar: kr 2500,-

Kursavgifta inkluderer servering, eksamensavgift og kursbok. Kursboka kan du få tilsendt i posten på førehand mot et tillegg på kr 100.

Les meir på https://vest.nlr.no