Sal av bossekker og bioposar m.m.
  Pris
Plastsekker pr rull 51
Bioposar pr rull 48
Restavfallsekker pr rull 44
Hundeposar pr rull 28
Korg til bioposar 44
Ekstra raud restavfallsekk - pr sekk 75

Kvar husstand får utlevert 2 rullar med bioposar og 1 rull med plastsekker pr. år.