Fristen for å søke om erstatning for avlingssvikt etter vekstsesongen i 2015 er 31. oktober.

Merk at beiting på fulldyrka og overflatedyrka eng vert rekna som avling i skadeåret.

Alle bør søkje elektronisk.

Meir informasjon om avlingssvikt på grunn av klima