Fjærland Kaupanger Norane Sogndal
Distadsanden Amla Leirviki Eidet
Viki   Ylvisåker Nærestad
      Vikane
      Øyane