Vi vil 15. oktober 2016 sende ut betalingskrav for eigedomsskatt termin 1 og 2, samt betalingskrav for kommunale avgifter termin 2 på ein og same faktura – med forfallsdato 15. november 2016.

For dei som allereie har betalt eigedomsskatt for termin 1 og har beløp til gode, vil aktuelle beløp verte avrekna  på ny faktura.