Vi sende 15. oktober 2016 ut betalingskrav for eigedomsskatt termin 1 og 2, samt betalingskrav for kommunale avgifter termin 2 på ein og same faktura –

med forfallsdato 15. november 2016.

For dei som allereie har betalt eigedomsskatt for termin 1 og har beløp til gode – vil aktuelle beløp verte avrekna på ny faktura.

Sakkunnig nemnd (eventuelt og klagenemnd)  er ikkje ferdig med klagesakshandsaminga knytt til klager på eigedomsskatt. Det vil sei at det, for enkelte, ikkje er teke med eventuelle endringar knytt til vedtak etter klagesakshandsaming.

For dei som det viser seg har betalt inn for mykje eigedomsskatt vil kommunen sikra beløpet tilbakebetalt