Kart breibandsutbygging 2019Tilsagn frå Nkom kom før helga fram til Sogn og Fjordane fylkeskommune. Dette betyr at alle innbyggjarane i prosjektområdet kan sjå fram mot nytt høgkapasitet breiband.

Prosjektet vil mest truleg vere ferdig løpet av 2020.

Kommunen startar arbeidet med utlysing av offentleg anbod for bygging av det nye anlegget.

 Andre anlegg som har fått støtte og som er i drift:

  • Sogndalsdalen: Fiber, leverandør er Sognenett AS
  • Fardal – Øvstedalen: Fiber, leverandør er Sognenett AS
  • Fjærland:  Fiber, leverandør er Sognenett AS  (Tilkobling i løpet av desember 2018)