Kommunen minner om at det ikkje er tillate å leggje snø frå private areal inn på offentleg vegareal. Det gjeld for både vegbana og for brøytekantane.

Vi vil og informere om at det vert snø på privat areal som følgje av brøyting av dei kommunale vegane. Dette er ikkje til å unngå. Det er ikkje mogleg å spre snøen jamt mellom alt privat areal.