Byggegjerde kan vera er eit godt førebyggjande tiltak mot hjorteskade på rundballar. Felles landbrukskontor ÅLA (Årdal, Lærdal og Aurland) har starta eit samarbeid med Lærdal Grønt om innkjøp av slike gjerder.

Meir informasjon om tiltaket finn du på Lærdal kommune si nettside.