Sogndal kommune har i år prioritert området Fardal – Øvstedalen (sjå kart) for utbygging av breiband.
Prosjektet fekk tildelt 1,6 mill. kr. frå Nkom.

Nkom si grunngjeving:

Målet med ordningen er å bidra til at alle husstander får tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet. Det kan også gis tilskudd for å øke kapasiteten for bredbånd i områder hvor det ikke kan ventes å komme nye kommersielle tilbud i de nærmeste årene. Tilskuddsordningen vil være søknadsbasert og erstatter tidligere ordning med rammetildeling fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) til fylkeskommunene. Hensikten med denne endringen er å gjøre fordelingen og bruken av de statlige bredbåndsmidlene mer målrettet mot områder med husstander uten bredbånd med grunnleggende god kvalitet.

Vidare framdrift er å utarbeide anbodsgrunnlag for utlegging på Doffin. For å komme i mål med prosjektet er vi avhengig av at totalkostnaden held seg innafor søknadsramma. Samtidig har den flotte oppslutnaden blant  innbyggjarane i området våre positiv, noko som gjer at vi skal komme i «mål».
Eventuelle spørsmål om breibandsutbygginga kan stillast til Knut Navarsete i Sogndal kommune.