Dokumentet er og lagt ut på Sogndal bibliotek og tenestetorget i kommunehuset.

Kommunestyret skal handsame økonomiplan og budsjett i møte 10.12.2015.
 

Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016