Vegen til Åberge vert stengd frå og med 3. januar og i om lag 3 veker grunna sikringsarbeid. Vegen vert stengd måndag-onsdag kl 0730-1730 og torsdag kl 0730-1500.
 

Det vert passering kl 0800, 0830, 0900, 11-1130, 1300, 1430, 1500, 1530, 1600, 1630.

Det er ikkje passering for mjuke trafikantar utanom tidspunkta over.