Dokumentet er lagt ut på Sogndal bibliotek, tenestetorget i kommunehuset.

Merknader og innspel til økonomiplan kan sendast på elektronisk skjema,  postmottak@sogndal.kommune.no eller pr. post til Sogndal kommune, postboks 153, 6856 Sogndal.

Høyringsfrist: 08.12.2018.

Kommunestyret skal handsame økonomiplan og budsjett i møte 13.12.2018.

Økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019.

Prisar på kommunale tenester 2019.

Møteprotokoll frå formannskapet 21.11.18.