Velkommen til inspirasjon og dialog om Den kulturelle spaserstokken!

Den kulturelle spaserstokken er ei ordning for kulturformidling til eldre. Kommunane kan søkje på midlane og fylkeskommunen fordeler kvart år nærare ein million kroner til ordninga. Målgrupper er dei som jobbar med kultur, folkehelse, frivilligsentralar, pleie og omsorg, pensjonistlag, eldreråd og kunst- og kulturformidlarar.

Konferansen er gratis.

Program

Påmelding