Illustrasjon Planomtale - SVGS - VitensenterForvaltningsutvalet legg detaljreguleringsplan for SVGS og Vitensenter – Kvernhushaugen, planID 1420-2018008, ut på høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova §12-10.

Føremålet med planen er å legga til rette for vidaregåande skule og vitensenter, med tilhøyrande funksjonar.

Dokument:

Merknader til planframlegget sendast skriftleg innan 16.05.19 via skjema, pr. e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller pr. brev til postboks 153, 6851 Sogndal.