Kvart år deler dei ut 100 stipend på kr 15.000 til talentfull ungdom mellom 13 og 20 år. Har du eit talent innanfor musikk, dans, teater, visuell kunst, skapande skriving, sirkus eller anna, kan du søka Drømmestipend. Søknaden leverer du gjennom kulturskulen (www.sognkulturskule.no), men du treng ikkje vera elev for å søka.

https://drommestipendet.no/ finn du informasjon om kva søknaden bør innehalda.

drømmestipend.png