Takstgruppe Områder/soner Tidsbegrensing Pris Maks dagpris
6900 Parkaksen, Lægreidsplassen, Gamle brannstasjon, Holen, Fossetunet, P-hus legesenter, Sognatun, Trudvang 08 - 17
(08 - 15)
18 Ingen
6901 Holenparken 08 - 17
(08 - 15)
 18                     75
6902 Helsesenteret

Maks 2 timar

18 Ingen
6903 Kulturhuset p-hus Heile døgnet 18

Ingen

6904 Kaien Heile døgnet 18

75

6905 Omsorgssenter p-hus

08 - 17

18 Ingen
6910 Rones 08 - 17
(08 - 15)
15 Ingen
6911 Kyrkja og Kyrkjebakken

Heile døgnet

15 50

6912

Øyane 08 - 17
(08 - 15)
15 30
6920 Sogningen Sør, Rema og Sogningen p-hus

Maks 3 timar

18 Ingen
6930 Billaget Maks 2 timar

18

Ingen

6940

Kvålslid, Ingafossen, Nedrehagen, Ungdomsskulen, Fosshaugane, Kvåle, Sognahallen 08 - 17
(08 - 15)
18 50
6941 Lines p-hus, Kvåle p-hus 08 - 17
(08 - 15)
18 100
6950 Sjøkanten

Heile døgnet

18 Ingen
6925

Hodlekve skisenter

60 kroner pr gong