Eigedomsskatten er skriven ut med kr. 2,60 for kvar kr.1000 i takstverdi på bustader/våningshus og fritidseigedom, og med  kr. 7,- for kvar  kr. 1000 i takstverdi på verk og bruk og annan næringseigedom. Utskriven eigedomsskatt forfell til betaling i to terminar: 15. april og 15. oktober.

Faktura for vatn, avløp og eigedomsskatt vert sendt ut i veke 9. Betalingsfristen er 15. april.