Eigedomsskatten er skriven ut med:

  • kr. 2,60 for kvar kr. 1.000 i takstverdi på bustader/våningshus og fritidseigedom
  • kr. 7,00 for kvar kr. 1.000 i takstverdi på energianlegg (kraftverk og kraftnett) og næringseigedom (dette gjeld og tidligare verk og bruk)

Utskriven eigedomsskatt forfell til betaling i to terminar: 15. april og 15. oktober.

Faktura for vatn, avløp og eigedomsskatt vert sendt ut i veke 9 med betalingsfrist 15. april.