Rådmann legg endring av detaljreguleringsplan på høyring til berørte naboar, festarar og offentlege mynder jamfør plan- og bygningslova §12-14.

Merknader til planframlegget kan sendast skriftleg innan 12.01.2018, via skjema, pr. e-post til postmottak@sogndal.kommune.no eller postboks 153, 6851 Sogndal.

Dokument: