Besøk EU ambasadør Thierry BèchetI samband med MOVE-konferansen på Høgskulen på vestlandet, fekk vi hyggeleg besøk av EU ambassadøren i Norge Thierry Bèchet saman med samarbeidspartar i forkant av konferansen.

Forskarar frå 6 europeiske land har i 3 år jobba med ungdom som krysser landegrensene.

Korleis kan ein sikre at ungdomsmobilitet i Europa verkar positivt, både for den mobile og for samfunnsutviklinga? 
Kva kan fremje eller hindre fordelaktig mobilitet, og er internasjonal mobilitet ønskjeleg for alle?

Dette var tema for MOVE-konferansen, som er tilknytt forskingsprosjektet MOVE http://www.move-project.eu/ 

 

Besøk EU ambasadør Thierry Bèchet med Anne Karin Hamre