Familievern

Dersom du har problem i familien eller i samlivet, kan du ta kontakt med familievernet. Både enkeltpersonar, par og familiar kan ta kontakt. Tilbodet er gratis, og du treng ikkje tilvising.

Familievernkontoret tilbyr rettleiing og samtalar om kvardagsproblem og når det er vanskar, konfliktar eller kriser i familien. Dei tilsette har vidareutdanning i familieterapi, og dei har teieplikt. [JS1]

Kontaktinformasjon familievernkontoret i Sogndal

Her finn du familievernkontoret

Parkvegen 5, Sogndal

Postadresse

Storehagen 1B

6800 Førde

Annan kontaktinformasjon

tlf.: 466 19 280
e-post: familiekontora.sunnfjord-sogn@bufetat.no


2015-05-21

Kontaktinformasjon

Sogndal kommune
Tlf 57 62 96 00
Postadresse/Postal address: Postboks 153
6851 SOGNDAL

Besøksadresse Gravensteinsgata 17
6856 Sogndal

Web levert av CustomPublish AS