Fastlege

Innføring av e-resept - Electronic prescription

Dersom du treng akutt hjelp, skal du ringja tlf 57 67 15 00.

Bestilling av legetime hjå dagvaktlege same dag: ring 57 62 97 00 mellom kl. 08:30 og 10:00.
For vanleg timebestilling, reseptar osv: ring 57 62 97 00 mellom kl 10:00 og kl 14:30.

Opningstider: 8:30 - 15.00 (vinterhalvåret)
8:30 - 14:00 (15. mai - 14. september)

e-post: legekontoret@sogndal.nhn.no

E-post må ikkje nyttast til meldingar om helseopplysningar, medisin, personnummer og liknande. Ingen e-postløysing er i dag sikker nok til at ikkje uvedkomande kan henta opplysningar på nettet.

Oversikt over fastlegar i Sogndal kommune

2014-06-06

Sjølvbetening

Kontaktinformasjon

Sogndal kommune
Tlf 57 62 96 00
Postadresse/Postal address: Postboks 153
6851 SOGNDAL

Besøksadresse Gravensteinsgata 17
6856 Sogndal

Våre einingar

Web levert av CustomPublish AS