Påmelding til kyrkjekontoret telefon 57679985 eller diakon@sogndal.kyrkja.no 

Les meir på nettsida til kyrkja i Sogndal og Leikanger eller på Facebook