Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Flyktningtenesta - Busetjing av flyktningar

Målgruppe

Nyankomne flyktningar med vedtak om busetjing i kommunen, etter avtale med IMDi.

Vilkår

Gyldig opphaldsløyve i Norge.

Handsaming

Flyktningar med opphaldsløyve får vedtak om busetjing i kommune, fatta av IMDi. Kommunen har ansvar for å fylgje opp vedtaket og leggje til rette for busetjing og deltaking i introduksjonsprogram.

Flyktningtenesta har ansvar for å koordinere arbeidet med busetjing og integrering av nye flyktningar i kommunen. Dette skjer etter avtale med utlendingsstyresmaktene/IMDi – på bakgrunn av vedtak i kommunestyret. Koordineringsansvaret er tidsavgrensa.

Flyktningtenesta kan bidra med:
Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut