Føremålet med dagen er å invitere til ei hyggelig samkome, og å nå ut med nyttig informasjon som kan førebyggje helseplager og skape engasjement hjå deltakarane.

Det vil bli servert varm lunch.

Påmelding til tenestetorget innan mandag 5. november på tlf 57629600.

Arrangementet er gratis.