Den 1. juli var folketalet i Sogndal 7813 personar. 27 fødde og 17 døde gir eit fødselsoverskotet på 10 personar. Talet på innflyttarar var 301 og utflyttarar 199 slik at det var ei nettoinnflytting på 102 i 3. kvartal.

Sogndal kommune har pr. 1. oktober eit folketal på 7925.