Fysioterapi for barn, unge og gravide / barsel

Jorunn Aa Albretsen

Tenesteleiar for fysio, ergo, friskliv 40%
Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi

  99286127

Sogndal helsesenter
Ingrid Hove Harkjerr Vidareutdanning lymfebehandling   40434816
 
Allmenn ("vanleg") fysioterapi og rehabilitering
Ingrid Hove Harkjerr  Vidareutdanning lymfebehandling   99286151
 
Kommunal teneste,
Sogndal helsesenter og
Sogndal omsorgssenter
Gjøri Skjerdal Vikar 100% stilling   46940078
Eli Skrede

Vidareutdanning i skulder, slyngebehandling, MTT, fysio for barn og unge

  99286128
Turnusfysioterapeut

 

  99286129
Turid Cecilie Oppedal

Vidareutdanning i medisinsk treningsterapi (MTT)

 90586903 Fosshaugane Campus
Manuellterapi - utan tilvising frå lege
Stig Vatsaas Spesialist i manuellterapi
Spesialist i idrettsfysioterapi
 41390913
Psykomotorisk fysioterapi
May Britt Hauge

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi og i geriatri med rehabilitering

 41673908

Oppdatert 18.06.18