Fysioterapi for barn, unge og gravide / barsel

Jorunn Aa Albretsen

Tenesteleiar for fysio, ergo, friskliv 40%
Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi

  99286127

Sogndal helse- og omsorgssenter
Ingrid Hove Harkjerr Vidareutdanning lymfebehandling   99286151
 
Allmenn ("vanleg") fysioterapi og rehabilitering
Ingrid Hove Harkjerr  Vidareutdanning lymfebehandling   99286151
 
Kommunal teneste,
Sogndal helse- og omsorgssenter
Gjøri Skjerdal Vikar 100% stilling   46940078
Eli Skrede

Vidareutdanning i skulder, slyngebehandling, MTT, fysio for barn og unge

  99286128
Turnusfysioterapeut

 

  99286129
Turid Cecilie Oppedal

Vidareutdanning i medisinsk treningsterapi (MTT)

 90586903 Fosshaugane Campus
Manuellterapi - utan tilvising frå lege
Stig Vatsaas Spesialist i manuellterapi
Spesialist i idrettsfysioterapi
 41390913
Psykomotorisk fysioterapi
May Britt Hauge

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi og i geriatri med rehabilitering

 41673908