Fysioterapi for barn, unge og gravide / barsel

Jorunn Aa Albretsen

Fagleiar for fysioterapi
Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi

  99286127

Sogndal helsesenter
Ragnhild Prestegård Vikar i 100% stilling   40434816
 
Allmenn ("vanleg") fysioterapi og rehabilitering
Ragnhild Prestegård Vikar i 100% stilling   40434816
 
Kommunal teneste,
Sogndal helsesenter og
Sogndal omsorgssenter
Kristine Mardal Vidareutdanning i helsefremming, rehabilitering
og velferdsteknologi
  46940078
Marit Grønningsæter

Vikar i 60% stilling frå 24.10.

  99286128
Turnusfysioterapeut

 

  99286129
Turid Cecilie Oppedal

Vidareutdanning i medisinsk treningsterapi

 90586903 Fosshaugane Campus
Manuellterapi - utan tilvising frå lege
Stig Vatsaas Spesialist i manuellterapi
Spesialist i idrettsfysioterapi
 41390913
Psykomotorisk fysioterapi
May Britt Hauge

Spesialist i geriatri med rehabilitering og psykomotorisk fysioterapi. Lymfebehandling.

 41673908

Oppdatert 12.10.17