Ved innkjøringa på Ylvisåker er det sett ut nytt returpunkt for:

  • glas og metall
  • fellesdunkar for fritidsabonnentar og
  • ein Fretex-klescontainer.